Silt: Atlassian

Jira Service Desk

Jira Service Desk lihtsustab klienditeenindust

Jira Service Desk põhineb Jira platvormil, mis on Atlassian tarkvarafirma väljatöötatud ülesannete haldamise tarkvara. Jira eesmärk on lihtsustada teenuste haldamist.

Jira Service Desk muudab klienditeenindussüsteemide üles seadmise lihtsaks. See toimib suhtlustööristana klientide ja klienditeenindajate vahel ning aitab hallata kasutajatoe päringuid.

Kasutajate poolt saadetud päringud on Jira teeninduskeskuse aluseks. Jira kommunikatsioonivahenditega näevad nii kasutaja, kui ka klienditeenindaja pidevalt iga teenusenõude staatust. See aitab tagada suhtluse toimimist ja lihtsustab infopäringutele vastamist.

Klienditeeninduse tõhustamisega püüab Jira Service Desk suurendada klientide rahulolu. Õigesti kasutatuna võib see automatiseerida ka palju haldustööd ja seega vähendada kulusid.

Süsteem loob automaatseid aruandeid

Jira klienditoe platvorm esitab pidevalt graafikute ja tabelite kujul aruandeid. Tarkvara mõõdab muu hulgas ülesannete arvu, ülesannete liike ja aega, mis kulub hooldusjuhtumite lahendamiseks.

Lisaks põhiaruannetele on Jira kasutajatoe tarkvara lisa moodulitega võimalik klientide käitumise kohta keerukaid andmeid koguda, et neid hiljem töödelda.

Jira Service desk tarkvara on paindlik ja laiendatav

Atlassianil on palju lisateenuseid ja lisandmooduleid, mis laiendavad Jira teeninduskeskuse võimalusi.

Näiteks ettevõtte dokumendi halduse tarkvara Confluence aitab luua tõhusa andmepanga, mis võimaldab veebiteenuse kasutajatel oma probleeme ise otsida. Jira Service Deski kaudu lahendatud kliendi pöördumisi on Confluence’i andmebaasi lihtne lisada.

Confluence

Tavaliselt kasutatakse Confluence tarkvara platvormi ettevõtte põhilise sisekommunikatsiooni kanali loomiseks nii projektijuhtimise, kui ka sotsiaalse intraneti aspektist.

Miks valida Confluence?

  • Parandab ja lihtsustab ettevõtte sisekommunikatsiooni toimimist.
  • Lihtne kasutada. Administraatorid ja kasutajad ei vaja keerukaid IT oskuseid.
  • Tänu oma headele otsinguvõimalustele sobib see ka suurte andmemahtude haldamiseks.

Confluence wiki koosneb erinevatest wiki piirkondadest

Confluence põhineb wiki lehtedest koosneval struktuuril. Iga wiki leht on omaette seisev üksus, mis on seotud teiste alam ja ülem lehtedega. Iga wiki lehte saab oma ette hallata ja talle sobiliku kujunduse luua.

Samuti saate iga wiki piirkonna jaoks määrata oma reeglid ja paigutuse. Administraatorid saavad hõlpsasti piirata kasutajate juurdepääsu konkreetsetele sektsioonidele.

Igaüks saab luua wiki lehekülgi

Confluence wiki lehekülgi saab luua otse brauserist. Loodavad lehed järgivadvõivad järgida administraatori poolt ette määratud malli või on igal kasutajal oma vaba voli malle luua. Wiki loomiseks ei pea oskama programeerimis keeli. Üks Confluence’i headest punktidest on teabe pidev arhiveerimine. Ükski kasutaja ei saa kogemata midagi olulist hävitada, kuna wiki lehtede vanad versioonid salvestatakse automaatselt.

Lisaks tekstile võib Confluence’is avaldada pilte, tabeleid ja isegi võrrandeid. Ühte Wiki lehte võib paraleelselt korraga hallata mitu kasutajat.

Tugev ettevõtte kultuur saab alguse organisatsiooni seest, kui pühendunud inimesed saavad kasutades õigeid tööriistu.

Confluence muudab teabe sotsiaalseks

Eelkõige on Confluence inimesetele mõeldud tarkvara. See muudab informatsiooni sisestamise kogume meeskonna tegevuseks. Tänu oma headele otsinguvõimalustele sobib ka Confluence wiki suurte andmekogumite haldamiseks paremini kui paljud konkureerivad wiki tarkvard.
Paljud Confluence’i lisafunktsioonid rõhutavad selle sotsiaalsust. Näiteks saavad kasutajad Facebook laadset uudiseid posititada ja luaa isikupärastatud wiki lehekülgi.

Confluence’i saab laiendada mitmekülgseks koostööplatvormiks

Aastate jooksul on Atlassian välja töötanud mitmeid tööriistu, mis koos moodustavad laia ja mitmekülgse koostööplatvormi. Confluence on lihtne integreerida näiteks Jira ülesannete haldamise tarkvaraga. Samuti on võimalik paigaldada mitmeid Atlassiani partnerite poolt loodud mooduleid, mis muudavad kasutajate elu veelgi lihtsamaks.