Silt: intranet

Kas Confluence’il põhinevat siseveebi saab kasutada ka mobiilis?

Confluence mobiil

Meilt on palju kordi küsitud – ja viimasel ajal üha rohkem –, kas Confluence’i saab kohandada mobiilseadmele. Jah, Confluence’i saab kasutada mobiilseadmes, ja tegelikult ilma suuremate ponnistusteta. Confluence’il on olemas tugi mobiilides kasutamiseks. Kui selline variant ei meeldi, saab valida lisaosi, mis loovad mobiililehe otse Confluence’i salvestatud andmete alusel, ning vähemalt kaks rakendust, millest üks võtab ühendust teenusega otse ja teine väikese vahelüli kaudu.

Kõik need variandid nõuavad siiski teatud eelnevat määratlemist, kuidas Confluence’i mobiilseadmes kasutatakse. Ning see ei taga, et Confluence intraneti puhul oma eesmärgi täidaks, kui eesmärk ei ole läbi mõeldud. Mobiilseadmetes võib asju teha ja kuvada mitmel moel.

Seepärast tuleb küsida: Milliseid Confluence’i põhifunktsioone kasutada soovitakse? Mida soovitakse näha avakuval? Kuidas tuleks mobiiliversioonis navigeerida? Kui palju ja millist sisu näidata tahetakse? Mobiiliversioon võib olla struktuurilt ja sisult identne arvutiversiooniga, kuid selle saab luua ka täiesti erineval moel. See omakorda mõjutab seda, kuidas mobiiliversiooni tehniliselt teostada tasub.

Responsiivne leht, mobiilileht või rakendus?

Esimene variant on muuta toimiv siseveeb responsiivseks, misjuhul see kohandub automaatselt väiksema ekraaniga. Sellisel juhul on siseveebi sisu ja struktuur arvutiversiooniga identsed, sisu vaid sobitatakse väiksemale ekraanile.

Teine variant on teha mobiilile täiesti uus leht ehk eraldi mobiiliversioon. See luuakse arvutis kasutatavast siseveebist eraldi. Nii on võimalik paremini arvestada mobiilse kasutamise soove ja nõudmisi. Eraldi mobiiliversiooni loomine nõuab rohkem tööd kui responsiivne siseveeb, kuid pakub ka rohkem võimalusi.

Kolmas variant on teha siseveebist täielikult eraldiseisev rakendus. Ka rakenduse võib luua täiesti selle põhjal, millist intraneti mobiilselt kasutada soovitakse, ning rakendusena töötab siseveeb telefonis paindlikumalt. Rakenduse hea pool on lisaks see, et sisu saab kasutada ka offline-olekus ja sisselogimine jääb aktiivseks.

Võimalusi on – mida soovid sina?

Tehnilise teostuse planeerijana mõistan, et peaaegu kõik asjad on tänapäeval võimalikud, kuid samas pole kõike kasutada otstarbekas. Seepärast on kõige olulisem seada piirid, mida tehakse ja miks. Seejärel on võimalike variantide hulgast terviku tehnilist lahendust juba lihtsam valida.

Esimene küsimus on seega, kas Confluence’i saab kasutada mobiilselt, ja vastus on, et saab. Kohe pärast seda tuleb teine küsimus: millist töötamist mobiilne siseveeb teenindama peaks. Sellele küsimusele saate kindlasti vastuse, kui hakkate intraneti koos meie spetsialistidega kavandama.

Uus siseveeb? Jah, palun!

uus Altassian siseveeb

Käsi püsti, kellel on värskelt meeles, kuidas õhinaga kasutusele võetud teabepõhine siseveeb vähehaaval tuhandeid sisulehti sisaldavaks ja kõigile õudust tekitavaks dokumendirägastikuks muutus. Mitte seda, öeldi, mitte seda. Samal ajal raputas organisatsiooni sotsiaalmeedia kultuurile üleminek. Ülevalt allapoole liikuva teavitamise tõrjus kõrvale sotsiaalne ja interaktiivne siseveeb, mille abil oli võimalik teadmisi ja oskusi jagada organisatsioonist väljapoole.

Sotsiaalne siseveeb on endiselt elujõuline, kuid see ei suuda sellisel moel pakkuda lahendusi uutele töö hajutatusega seotud probleemidele. Töötajakogemuse parandamiseks ja töö organiseerimiseks on vaja uusi vahendeid. On vaja midagi, mis hõlmab siseveebi need omadused, mis on eri aegadel menukad olnud, sest põhimõtteliselt on nende järele endiselt nõudlust.

On vaja muuta vaid vormi ja mõned asjad lisada. On vaja süsteemi, mis suudaks teenindada nii andmepanga kui ka suhtlusplatvormina – samas ka kõike ühendava digitaalse töökeskkonnana. siseveeb on murrangu teel, ja seda positiivsel moel.

Siseveebi tegelik vajadus või alati on olnud ja teistel on?

Personalijuhtimissüsteemid, koolitusplatvormid, tooteteave, kliendihaldus ja projektijuhtimine. Kiirsuhtluse vahend ja organisatsioonisisene sotsiaalmeedia. Need on vaid mõned näited igapäevatöös kasutatavatest süsteemidest, mille arv on kasvanud ja kasvab kiiresti veelgi. Süsteemid on kiirendanud töö kulgu, kuid samas kindlasti suurendanud töö hajutatust.

Siseveeb puudutab tihti kogu organisatsiooni. Alati kui siseveebi arendatakse või uuendatakse, tuleks vaadata ka laiemat pilti töötamise ja teabeliikumise sujuvuse vaatevinklist.

Võib näiteks küsida:

  • Milliseid süsteeme me tegelikult kasutame ja kas nende kasutamiseks peab tegema toplet tööd?
  • Kas süsteem sobib tegelikult meie vajadustega või on see kasutusel vaid seepärast, et nii on alati olnud?
  • Kas informatsioon kuulub siseveebi  või personalijuhtimissüsteemi või hoopis partnerivõrku?
  • Kas tasub hallata mitut eraldi süsteemi või viia kõik ühele siseveebi platvormile?

Eri süsteemide lõimimine on võimalik ning seda on ka palju kasutatud, kuid selle elluviimine ja haldamine nõuab alati ressursse. Kas siseveeb võiks toimida tõhusamalt organisatsiooni digitaalse töölauana, mis koondaks viited andmete ja süsteemide juurde, ilma et need oleks ise siseveebi ehitatud?

Kui siseveeb on kasutajatele hästi planeeritud, on juba üle poole tööst tehtud.

Praktiline näide: mis on ühist kapitaalremondil ja siseveebi uuendamisel? Üllatavalt palju, ning mitte ainult hea planeerimine, kvaliteetne teostamise ja sujuv kasutuskogemus. Kodus veedetakse palju aega ning seepärast pööratakse remondi puhul erilist tähelepanu tõhusale ruumikasutusele, asjade leitavusele ja hubasusele. Ei ole ju ükskõik, kui külmiku uks korralikult lahti ei tule või kapiruumist jääb pool kasutamata, sest riiuliteni jõudmiseks tuleb ronida redelil.

Kui kavandatakse töötajate kasutuskogemust parandavat siseveebi, on sarnaselt koduga eesmärk see, et keskkond võimaldaks teha igapäevatööd paremini ja sujuvamalt. Probleemiks on siinkohal see, et kõigil organisatsiooni üksustel on intraneti suhtes erinevaid ootusi ning iga üksus otsib teavet eri moel ja eri kohtadest. Seepärast kerkib esile kasutajapõhine planeerimine.

Iga organisatsiooni vajadustest oleneb, kuidas luua navigeerimine, milliseid osinguviise on vaja, kui olulised on otseteed ja lemmikud või millisel moel kasutatakse märksõnu, teateid ja silte. Kõigil andmetel ja funktsioonidel peaks olema üks ja ainuke kodu, kust need on kergesti leitavad kasvõi eri viiteid kasutades. Aga kuidas?

Küsimusi tekib palju ja neid tuleb pidevalt juurde. Valmis vastuseid ei ole, kuid häid näiteid ja kogemuste kaudu kogunenud oskusi küll. Kõige olulisem küsimus ongi see, kuidas sinu organisatsioonis neile küsimustele vastataks?

Lisateavet sisevõrgu kohta:

Kuidas luua siseveeb, mis avatakse hommikul enne meilide vaatamist?

Kas Confluence’il põhinevat siseveebi saab kasutada mobiilseadmetes?

Töötajate kasutuskogemus ja ettevõttesisesed digiteenused – seminari järelmõtteid